Uvedenie kotla do prevádzky

Výrobca požaduje pre uznanie záruky uvedenie kotla do prevádzky vyškoleným technikom ktorý je autorizovaný pre toto zariadenie. To je aj podmienkou výrobcu pre platnosť záručných podmienok a zároveň sa zabezpečí správna a bezpečná prevádzka zariadenia.

Servisné služby

 • autorizovaný servis kotlov – kondenzačné, nekondenzačné, stacionárne, závesné kotly, kotly na tuhé palivo
 • dodávka a montáž teplených čerpadiel vzduch voda, poradenstvo
 • vyregulovanie starých vykurovacích systémov ÚK
 • starostlivosť o vykurovaciu sústavu
 • pravidelné servisné prehliadky

Špecializácie:

 • Kondenzačné kotly do 50kW
 • Nekondenzačné kotly do 50 kW
 • Nekondenzačné kotly nad 50 kW
 • Solárne systémy malé
 • Elektrokotly

Pravidelné (ročné) servisné prehliadky

Pravidelné servisné kontroly sa odporúčajú vykonávať po skončení vykurovacej sezóny. Nepodceňujte pravidelnú údržbu plynového kotla, nevystavujte sa zbytočnému riziku poškodenia Vášho kotla a hlavne Vášho zdravia a bezpečnosti v domácnosti. Zákon NR SR č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje od 1. januára 2008 povinnosť vykonávať pravidelnú kontrolu kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov v týchto objektoch:

 • rodinné domy
 • obytné domy
 • iné budovy (najmä školské, administratívne, zdravotnícke a kultúrne priestory)

Vykonávame predaj, montáž a autorizovaný servis týchto značiek: